Hem utilitzat vermicompost de Lombriculture siciliana per adobar els nostres llegums. Estem molt satisfets amb els resultats i recomanem el producte a altres granges com la nostra. Per a nosaltres, la cura del medi ambient és fonamental quan fertilitzem els nostres cultius.