Què és el vermicompost?

El vermicompost neix de la transformació digestiva de la matèria orgànica realitzada pel cuc de terra i és considerat un dels millors fertilitzants existents a la natura.

L’ús d’aquest tipus de fertilitzant es remunta a temps molt antics. Ja els romans i encara abans els egipcis utilitzaven el vermicompost per als seus exuberants cultius. Les característiques d’aquest compost eren tan apreciades a la terra del Nil que Cleòpatra va designar el cuc com a animal sagrat per protegir-lo de la mà de l’home i garantir la fertilització natural de la terra. Actualment als Estats Units aquest fertilitzant és anomenat “Black Magic” (magia negra) i no és casualitat.

El cuc de terra, gràcies a la potent acció del seu aparell digestiu, és capaç de bio-degradar la matèria orgànica en poques hores, procés que de manera natural requeriria molts mesos, generant un producte amb una consistència granulosa uniforme, una forma cilíndrica, un color marró fosc o negre i un agradable aroma de terra fresca.

 

El vermicompost conté una elevada quantitat de:

 • matèria orgànica
 • àcids húmics
 • nitrogen
 • fòsfor
 • àcids fúlvics
 • potassi
 • enzims
 • microelements
 • aminoàcids
 • glomalina

Tots elements que afavoreixen el creixement i la qualitat dels cultius.

Beneficis del vermicompost:

 • Augment de la producció
 • Estalvi d’aigua, per l’efecte de la seva elevada capacitat de retenció hídrica
 • Major capacitat de germinació de les llavors
 • Augment de l’aeració
 • Capacitat de retenció de nutrients
 • Reducció de l’erosió del sòl
 • Enriquiment del sòl amb substàncies orgàniques i minerals essencials
 • Major absorció de nutrients en forma assimilable
 • Conservació i augment del contingut orgànic del sòl
 • Reducció del xoc post-transplantament
 • Estimulació de la formació de micorrizes
 • Augment de la presència de flora microbiana
 • Major resistència a paràsits i malalties a les plantes
 • Desintoxicació de sòls contaminats per substàncies químiques
 • Activació del creixement i reforçament de les arrels a les plantes

Com s'utilitza:

Abans de saber com usar el vermicompost, és fonamental entendre que ofereix a la terra, tant per al cultiu de tipus alimentari, com per a la jardineria (prats, plantes i flors).

Consideracions generals:

 1. No està contraindicat per a cap planta, un eventual excés de vermicompost mai cremarà les plantes.
 2. És un fertilitzant, no una terra. Per aquest motiu, com qualsevol altre fertilitzant, s’ha d’utilitzar amb altres tipus de substrats vegetals.
 3. L’aplicació es realitza sempre a la superfície excepte en trasplantaments, on l’humus pot ser afegit directament sobre l’aparell radicular de la planta per evitar l’estrès gràcies al seu alt contingut d’hormones (auxines, giberel·lines, citocinines).

Dosis recomanades per tipus de conreu

Hortícoles

 • Per a plantes individuals: 50 g per planta/mes.
 • Fertilització de fons: 500 g/m2.
 • En files: de 1 kg per metre lineal.

Es recomana augmentar la dosi en els cultius hortícoles solanàceos.

Oliveres

Depèn de les dimensions dels olivers i de l’edat.

 • Joves: de 0,6 a 1 kg per planta dues vegades l’any a primavera i tardor.
 • Adults: de 1 a 3 kg per planta dues vegades l’any a primavera i tardor.
 • Fertilitzant de superfície: de 500 a 1000 kg/ha.

Arbres fruiters

 • Adults: de 2 a 4 kg per arbre.
 • Plantes joves: de 1 a 2 kg per arbre.
 • Plantació: de 1 a 2 kg per arbre.

Vinyes

Depèn dels tipus de ceps i del sistema de producció.

 • Per cep: de 400 a 600 g.
 • Plantació / desarrelament: de 1 a 1,5 kg per cep.
 • Fertilitzant de superfície: de 1000 a 2000 kg/ha.

Gespa

 • Sembrat: de 300 a 500 g/m2 amb manteniment de 100 a 200 g l’any, distribuïts cada 6 mesos.
 • Plaques: de 150 a 250 g/m2.
Jardineras o testos
 • 50 g (3 cullerades) test petit.
 • 150 g (10 cullerades) test gran.

Repetir la dosi cada mes.

Flors
 • Roses, clavells i geranis: de 400 a 500 g/m2.
 • Altres: de 300 a 400 g/m2.
Ornamental

Segons l’edat i les mides.

 • Arbres ornamentals: de 1 a 3 kg per arbre i any.
 • Tanques, arbustos i matolls: de 1 a 2 kg per planta i any dividits en 2 aplicacions (primavera i tardor).
Transplants d'arbres

Afegir 200/300 g de humus en la borsa en contacte amb les arrels, afegir 1000 g durant el recobriment de la borsa.

Replantats i transplants

Mesclar el 20% de humus amb la terra triada per al transplantament en test.
Afegir 100 g de humus a la borsa on es trasplantarà la planta.

Totes les dosis descrites estan recomanades sobretot per a terrenys lleugerament rics i naturalment nutrients. Per tant, la quantitat ha de ser augmentada o disminuïda en funció de la riquesa, de l’estat nutricional de les plantes, del període vegetatiu i de qualsevol altra característica excepcional.

Un excés d’humus de cuc de terra mai cremarà les teves collites.

Fitxa tècnica

L’humus de cuc de terra o vermicompost produït per Lombricoltura Siciliana és un adob orgànic natural obtingut dels millors fangs bovins madurs, transformats pels cuc de terra.

El vermicompost de Lombricoltura Siciliana és ric en àcids húmics, àcids fúlvics, enzims, aminoàcids, fito-hormones, bacteris, microelements que, de manera sinèrgica i equilibrada, alimenten i estimulen les plantes fent-les més resistents als paràsits i les malalties.

A més, contribueix a:

 • Aportar de manera equilibrada al llarg del temps les substàncies nutritives a les plantes.
 • Millorar l’estructura del sòl.
 • Crear un hàbitat ideal per a les llavors i les plantes.
 • Evitar el xoc de trasplantament.
 • Reduir l’asfíxia radical fent el terreny tou i ben airejat.

Lombricoltura Siciliana realitza tot el procés de producció a l’interior i en condicions controlades per obtenir un producte de màxima qualitat i lliure d’agents infestants. El producte prové al 100% de fang boví i no crema les arrels de les plantes fins i tot si s’utilitza en quantitats elevades.

L’ús d’humus de cuc de terra o vermicompost està permès en agricultura ecològica i entra en la categoria “Adob – Vermicompost de fang” segons l’annex 2.11 D.lgs. 75/2010.

Matrice: Vermicompost da letame